1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra - Sözleşme) siteyi ifade eder

Https://expert.htgetrid.com/tr/ adresinde bulunan "expert.htgetrid.com/tr/".

1.2. "expert.htgetrid.com/tr/" sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır) özel bir mülkiyettir.

1.3. Bu Sözleşme, "expert.htgetrid.com/tr/" sitesinin İdaresi (bundan böyle sitenin Yönetimi olarak anılacaktır) ile bu Sitenin Kullanıcısı arasındaki ilişkiyi düzenler.

1.4. Site yönetimi, Kullanıcıyı bilgilendirmeden herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin maddelerini değiştirme, ekleme veya silme hakkını saklı tutar.

1.5. Sitenin Kullanıcı tarafından kullanılması, Sözleşmenin ve bu Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabulü anlamına gelir.

1.6. Kullanıcı, bu Sözleşmede değişiklik olup olmadığını kontrol etmekten şahsen sorumludur.

 

  1. ŞARTLARIN TANIMLARI

2.1. Aşağıda listelenen terimler, bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda aşağıdaki anlamlara sahiptir:

2.1.1 "expert.htgetrid.com/tr/" - bir alan adında bulunan bir İnternet kaynağı

İnternet kaynağı ve ilgili hizmetler (bundan sonra Site olarak anılacaktır) aracılığıyla çalışan https://expert.htgetrid.com/tr/.

2.1.2. "expert.htgetrid.com/tr/" - Mallar ve / veya Hizmetler ve / veya Kullanıcı, Satıcı ve / veya Hizmet Sağlayıcı için diğer değerler hakkında bilgiler içeren, Malların seçimine, siparişine ve (veya) satın alınmasına izin veren bir site ve / veya hizmet almak.

2.1.3. Site Yönetimi - Site sahibi adına Siteyi yönetmeye yetkili çalışanlar.

2.1.4. Site kullanıcısı (bundan böyle Kullanıcı olarak anılacaktır) İnternet üzerinden Siteye erişimi olan ve Siteyi kullanan kişidir.

2.1.5. Sitenin içeriği (bundan böyle İçerik olarak anılacaktır) - edebi eserlerin metinleri, başlıkları, önsözleri, ek açıklamaları, makaleler, resimler, kapaklar, metin içeren veya içermeyen müzik eserleri, grafik, metin, fotoğrafik, türevler, bileşik ve diğerleri dahil olmak üzere fikri faaliyetlerin korumalı sonuçları Site ve diğer fikri mülkiyet nesnelerinde yer alan bu İçeriğin çalışmaları, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, ticari marka isimleri, logolar, bilgisayar programları, veri tabanları ve ayrıca tasarım, yapı, seçim, koordinasyon, görünüm, genel stil ve konum https://expert.htgetrid.com/tr/ web sitesinde toplu ve / veya ayrı olarak yer almaktadır.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1. Bu Sözleşmenin konusu, Kullanıcıya Sitede sağlanan Ürünlere ve / veya hizmetlere erişim sağlamaktır.

3.1.1. Site, Kullanıcıya aşağıdaki hizmet türlerini (hizmetler) sağlar:

arama araçlarına ve sitede gezinmeye erişim;

Kullanıcıya sitenin içeriğini değerlendirme fırsatı sağlamak;

Ürün ve / veya hizmet hakkındaki bilgilere erişim ücretli / ücretsiz olarak Ürünün satın alınmasıyla ilgili bilgilere erişim;

3.1.2. Bu Sözleşme, şu anda Sitenin mevcut (fiilen işleyen) tüm hizmetlerini (hizmetlerini) ve ayrıca gelecekte ortaya çıkacak sonraki değişiklikleri ve ek hizmetleri (hizmetleri) kapsamaktadır.

3.2. Siteye erişim ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

3.3. Bu Sözleşme halka açık bir tekliftir. Kullanıcı, Siteye girmekle işbu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

 

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Site yönetimi şu haklara sahiptir:

4.1.1. Siteyi kullanma kurallarını değiştirmenin yanı sıra bu Sitenin içeriğini de değiştirin. Değişiklikler, Sözleşmenin yeni versiyonunun Sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

4.2. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

4.2.1.Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanmanın yanı sıra, Sitede sunulan Malları ve / veya Hizmetleri satın alın.

4.2.2. Sitenin hizmetleriyle ilgili tüm soruları sorun:

e-posta ile:

https://expert.htgetrid.com/tr/kontakty/ adresinde bulunan Geri Bildirim Formu aracılığıyla

4.2.3. Siteyi yalnızca Sözleşmede belirtilen amaçlar için ve şekilde kullanın ve yasalarca yasaklanmadı.

4.2.4. Sitedeki bilgileri, kaynağın zorunlu gösterimi ile kopyalayın (aktif bir bağlantı biçiminde).

4.2.5. Yöneticinin kullanıcıyla ilgili herhangi bir bilgiyi gizlemesini isteyin.

4.2.6. Site bilgilerini ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanın.

4.2.7. Kayıt gereksinimlerini karşıladıktan sonra Siteyi kullanmak için erişim sağlayın.

4.3. Site Kullanıcısı şunları taahhüt eder:

4.3.1. Site Yönetiminin talebi üzerine, bu Site tarafından sağlanan hizmetlerle doğrudan ilgili olan ek bilgileri sağlayın.

4.3.2. Siteyi kullanırken yazarların ve diğer hak sahiplerinin mülkiyet ve mülkiyet haklarına uymayın.

4.3.3. Sitenin normal işleyişini kesintiye uğrattığı düşünülebilecek eylemlerde bulunmayın.

4.3.4. Siteyi kullanarak, bireyler veya tüzel kişiler hakkında gizli ve yasal olarak korunan bilgileri dağıtmayın.

4.3.5. Kanunla korunan gizliliği ihlal edebilecek her türlü eylemden kaçının.

4.3.6. Site Yönetiminin onayı dışında Siteyi reklam bilgilerini yaymak için kullanmayın.

4.3.7. Hizmetleri şu amaçlarla kullanmayın:

4.3.7.1. reşit olmayanların haklarının ihlali ve (veya) onlara herhangi bir şekilde zarar verilmesi.

4.3.7.2. azınlık haklarının ihlali.

4.3.7.3. Kuruluşun başka bir kişisi veya temsilcisi olarak poz vermek ve (veya)

bu sitenin çalışanları dahil olmak üzere yeterli haklara sahip olmayan topluluklar.

4.3.7.4. Sitede yayınlanan herhangi bir Malın ve / veya hizmetin özellikleri ve özellikleri hakkında yanıltıcı.

4.3.7.5. Malların ve / veya Hizmetlerin yanlış karşılaştırılması ve belirli Malları ve / veya hizmetleri kullanmayan (kullanmayan) kişilere karşı olumsuz bir tutum oluşması veya bu kişilerin kınanması.

4.3.7.6. yasadışı içerik yüklemek üçüncü şahısların haklarını ihlal eder;

şiddeti, zulmü, nefreti ve (veya) ırk, ulusal, cinsiyet, dini ve sosyal gerekçelerle ayrımcılığı teşvik eden; yanlış bilgi ve (veya) belirli kişilere, kuruluşlara ve yetkililere hakaret içeren.

4.3.7.7. yasadışı eylemlerde bulunmak için teşvikler.

4.3.8. Sağlanan bilgilerin doğruluğundan emin olun.

4.3.9. Kişisel verilerin güvenliğini üçüncü şahısların erişiminden sağlayın.

4.3.10. Değiştirildiyse, kayıt sırasında sağlanan Kişisel verileri güncelleyin.

4.4. Kullanıcının aşağıdakileri yapması yasaktır:

4.4.1. Sitenin içeriğine erişmek, bunları edinmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir cihaz, program, prosedür, algoritma ve yöntemi, otomatik cihazı veya eşdeğer manuel işlemi kullanın.

4.4.2. Sitenin düzgün işleyişini bozmak.

4.4.3. Herhangi bir şekilde, bu Sitenin hizmetleri tarafından özel olarak sağlanmayan herhangi bir bilgi, belge veya materyali almak veya elde etmeye çalışmak için Sitenin gezinme yapısını atlayın.

4.4.4. Sitenin işlevlerine, bu Site ile ilgili diğer sistemlere veya ağlara ve ayrıca Sitede sunulan hizmetlere yetkisiz erişim.

4.4.5. Sitede veya Site ile ilgili herhangi bir ağda güvenlik veya kimlik doğrulama sistemini ihlal etmek.

4.4.6. Tersine arama yapmak, herhangi bir diğer Site Kullanıcısı hakkında herhangi bir bilgiyi takip etmek veya izlemeye çalışmak.

4.4.7. Yasa tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için Siteyi ve İçeriğini kullanmak ve ayrıca Sitenin veya başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir yasa dışı faaliyeti veya diğer faaliyetleri teşvik etmek.

 

  1. SİTENİN KULLANIMI

5.1. Site ve Sitenin bir parçası olan İçerik, Site Yönetimine aittir ve Site Yönetimine aittir.

5.2. Sitenin içeriği telif hakkı, ticari marka kanunu ve ayrıca fikri mülkiyet ve haksız rekabet kanunlarıyla ilgili diğer haklarla korunmaktadır.

5.3.Kullanıcı, şifre de dahil olmak üzere hesap bilgilerinin ve ayrıca hesabın Kullanıcısı adına yapılan istisnasız tüm faaliyetlerin gizliliğini korumaktan şahsen sorumludur.

5.4. Site yönetimi, Kullanıcıyı herhangi bir zamanda Sitede sunulan Ürün ve hizmetlerin listesinde ve (veya) fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.5. Bu Sözleşme, Malların satın alınması ve / veya Sitede sağlanan hizmetlerin sağlanması için tüm ek hüküm ve koşullar için geçerlidir.

5.6. Sitede yayınlanan bilgiler, bu Sözleşmede bir değişiklik olarak yorumlanmamalıdır.

5.7. İşbu Sözleşmenin 5.8. maddesinde belirtilen belge, ilgili bölümde düzenler ve Sitenin Kullanıcı tarafından kullanımına uygulanır:

 

  1. BİR SORUMLULUK

6.1. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün kasıtlı veya pervasızca ihlal edilmesi durumunda ve ayrıca başka bir Kullanıcının iletişimlerine yetkisiz erişim nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği herhangi bir kayıp Site Yönetimi tarafından geri ödenmez.

6.2. Site yönetimi şunlardan sorumlu değildir:

6.2.1. Mücbir sebeplerden kaynaklanan bir işlemin gerçekleştirilmesi sürecindeki gecikmeler veya arızalar ile telekomünikasyon, bilgisayar, elektrik ve diğer ilgili sistemlerde meydana gelen her türlü arıza durumu.

6.2.2. Transfer sistemlerinin, bankaların, ödeme sistemlerinin ve işleriyle ilgili gecikmelerin eylemleri.

6.2.3. Kullanıcı, Site'yi kullanmak için gerekli teknik araçlara sahip değilse ve ayrıca bu tür araçları kullanıcılara sağlama yükümlülüğü taşımıyorsa, Sitenin düzgün işleyişi

 

  1. KULLANICI SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNİN İHLALİ

7.1. Site yönetimi, mevcut mevzuatın böyle bir açıklamayı gerektirmesi veya buna izin vermesi halinde Kullanıcı hakkındaki bilgileri açıklama hakkına sahiptir.

7.2. Site yönetimi, Kullanıcı bu Sözleşmeyi veya diğer belgelerde yer alan Site kullanım şartlarını ihlal etmişse ve ayrıca Sitenin feshi veya teknik bir sorun veya sorun nedeniyle Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın Siteye erişimi sonlandırma ve (veya) engelleme hakkına sahiptir.

7.3. Site yönetimi, Kullanıcı'nın bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya Site'nin kullanım koşullarını içeren başka bir belgeyi ihlal etmesi durumunda Siteye erişimin sona ermesinden Kullanıcıya veya üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir.

7.4. Site yönetimi, Site'nin kötüye kullanılmasıyla ilgili bir soruşturma veya şikayetle bağlantılı olarak ifşa edilmesi gerekiyorsa, bu Sitenin Kullanıcısı hakkında toplanan bilgileri ifşa etme veya Site Yönetiminin haklarını veya diğer Site Kullanıcılarının haklarını ihlal edebilecek veya bunlara müdahale edebilecek bir Kullanıcı belirleme (tanımlama) hakkına sahiptir.

7.5. Site yönetimi, Kullanıcı ile ilgili mevcut mevzuat hükümlerine veya mahkeme kararlarına uymak için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi açıklama, işbu Sözleşme şartlarına uyumu sağlama, kuruluşun, Kullanıcıların haklarını veya güvenliğini koruma hakkına sahiptir.

 

  1. TARTIŞMALI KARAR

8.1. Bu Anlaşmanın Tarafları arasında herhangi bir anlaşmazlık veya anlaşmazlık olması durumunda, mahkemeye gitmeden önce ön şart, bir talep sunmaktır (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözüme kavuşturulması için yazılı bir teklif).

8.2. Talebin alıcısı, kendisine ulaştığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, talebin değerlendirilmesinin sonuçları hakkında başvuru sahibini yazılı olarak bilgilendirecektir.

8.3. Uyuşmazlığın gönüllülük esasına göre çözülmesi mümkün değilse, Taraflardan herhangi biri, mevcut mevzuatla kendilerine tanınan haklarının korunması için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.

8.4.Yasa uyarınca korunan Site materyallerinin telif hakkı koruması haricinde, Sitenin kullanım şartlarına ilişkin her türlü iddia, hak talebinin gerekçesinin ortaya çıkmasından sonra 5 gün içinde yapılmalıdır. Bu fıkra şartlarının ihlali durumunda, herhangi bir iddia mahkemece dikkate alınmadan bırakılır.

 

  1. EK KOŞULLAR

9.1. Site yönetimi, bu Kullanıcı Sözleşmesindeki değişikliklerle ilgili olarak Kullanıcıdan gelen karşı teklifleri kabul etmez.

9.2. Sitede yayınlanan kullanıcı incelemeleri gizli bilgi değildir ve Site Yönetimi tarafından kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.